Điều khoản dịch vụ

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản dịch vụ này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

  1. Nội dung trang web. Chúng tôi cam kết cung cấp các nội dung trên trang web của mình một cách chính xác và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy và hoàn thiện của các nội dung này. Bạn nên sử dụng các thông tin trên trang web của chúng tôi cho mục đích tham khảo và không nên coi nó là tư vấn chuyên môn.
  2. Sử dụng trang web. Bạn cam kết sử dụng trang web của chúng tôi một cách hợp pháp và đúng mục đích. Bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi để gây hại cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hoặc vi phạm pháp luật hiện hành.
  3. Quyền sở hữu trí tuệ. Các nội dung, thông tin, bài viết, tài liệu và hình ảnh trên trang web của chúng tôi được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ và các luật pháp liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, trình bày hoặc sử dụng các nội dung này một cách vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
  4. Bảo mật thông tin. Chúng tôi đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ không bị lộ ra do những vấn đề liên quan đến Internet như vi phạm bảo mật máy tính hoặc tấn công từ các bên thứ ba.
  5. Thay đổi điều khoản dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện của trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.